HAPPY KIDS basisschool

Maatwerk onderwijs; waardevol voor nu én later!

Onze school (in opbouw) laat leerlingen stralen:

We zijn een ontwikkelingsgerichte school met ervaringsgericht onderwijs, met aandacht voor wat elke leerling nodig heeft, doordat:

 • We ze zien zoals ze zijn.
 • Ze eigenaar worden gemaakt van hun leerproces.
 • Ze leren op de manier die bij hen past.
 • Ze aan de slag gaan met wat hen intrinsiek motiveert (zoals robots, paarden, muziek, sport).
 • Ze leren wat relevant voor hen is, nu en in hun toekomst.
 • Met leraren die hen ècht begrijpen.

Deze school realiseren dichtbij Utrecht/begin Zeist is onze missie! In augustus willen we de deuren open!

Elke dag plusklas, voor elk kind!

Op onze school is iedereen welkom, en vooral ook de kinderen met (hoog) begaafdheid, hoge sensitviteit, beelddenken en dyslexie. Vanuit hun behoeften geven we de school vorm, zodat zij naar de school kunnen die bij hen past, waar ze recht op hebben en waar ze begrepen worden! Lekker ontdekken dus, buitengewoon nieuwsgierig en creatief kunnen zijn. Met als uitgangspunten de kerndoelen van het onderwijs. Ook geven we de school vorm vanuit het leven van vandaag en de eisen van de maatschappij van de toekomst. Elke dag plusklas dus, voor elk kind. Ervaringsgericht leren staat centraal. Immers 'experience is the best teacher'! Waar vroeger het onderwijs werd vormgegeven vanuit 'kennis overdracht', wordt 'kennis creatie' in de maatschappij van vandaag en de toekomst veel belangrijker. Kenniscreatie is bij ons dus ook belangrijk.

Vanaf de zomer OOK van start als 'one day a week' school!

Naast dat we open gaan als volwaardige basisschool, gaan we ook van start als 'one day a week school' voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan dat ze op hun eigen school hebben. Dat zal op onze eigen school zijn of bij S2M in Utrecht (op Hoog Catharijne, waar we ook onze robot projecten doen).

We hebben eigenlijk alles voor elkaar om deze prachtige schoolomgeving mogelijk te maken. Maar we zullen pas later kunnen doorgroeien tot een bekostigde school door de overheid, gewoon omdat dat proces veel tijd kost door de regelgeving. Daarom starten we als niet-bekostigde school, wat een bijdrage van ouders zal vragen. We zijn op zoek naar financiele middelen om deze prachtige schoolomgeving mogelijk te maken. We zijn daarom in gesprek met een andere school voor samenwerking zodat we direct een bekostigde school kunnen worden. In de maand augustus/september zal blijken of dat mogelijk is.

 

Facebook: volg de groei van de school!

Volg op de HAPPY KIDS basisschool facebook pagina de ontwikkeling van deze prachtige school! We plaatsen regelmatig een bericht.

Wie staan achter de HAPPY KIDS basisschool?

''Zo mooi om kinderen te zien stralen omdat ze uiting kunnen geven aan wie ze echt zijn! Het is mijn missie om hen deze schoolomgeving te bieden zodat ze leren zelf hun leven vorm te geven opdat ze echt gelukkig zijn.''

Drs. Sella van de Griend, initiatiefnemer & directeur.

 

"Leren is leuk! Dat laten we zien door in ons onderwijs aan te sluiten op de interesses en talenten van elke leerling. Zo gaan ze met plezier naar school en met voldoening weer naar huis.”

Drs. Harmke Kuppens, onderwijskundige

''Bij onze school begint en eindigt alles bij hét kind. Wij zijn ervan overtuigd dat zij een oneindige rijkdom in zich hebben die tot bloei moet komen. Met ons team willen wij deze bloei in gang zetten en hen voorbereiden op hun toekomst.''

Benedicte Boné, lid Bestuur (in oprichting), procesbegeleider van de oprichting van deze school.

Mik Ploemacher, lid Bestuur, voormalig schooldirecteur en adviseur passend onderwijs.

 

 

 

'Onderwijsvernieuwing is hard nodig. De ontwikkelingen op het gebied van technologie en kennisdeling gaan razensnel. Ik adviseer graag deze maatwerk school, dat is wat deze maatschappij nodig heeft!'

Evert Jan van Hasselt, lid Raad van Advies, ervaren organisatieadviseur en docent Beeckestijn Business School.

 

 

Simone Haenen van Operation Education werkt mee als adviseur.

 

 

 

Samir Lahiri werkt mee als inhoudsdeskundige voor de robot projecten.

 

 

 

 

Robot project: Nieuwsgierige kids aan de slag met lego mindstorms!

Ervaringsgericht leren in een betekenisvolle context staat centraal, met persoonlijke leerdoelen. 6 nieuwsgierige kids (uit groep 5 - 8) experimenteren en leren op 4 ochtenden in juni met lego mindstorms: bouwen, rekenen, programmeren, samenwerken, etc. Onder begeleiding van inhoudsdeskundige Samir Lahiri en onderwijskundige Harmke Kuppens, in een robotica center in Utrecht.

Dit is een project van onze school om anderen kennis te laten maken met ons onderwijsconcept, te zien in deze video: 

Waarom deze school?

Nog meer informatie over de waarde van deze school en hoe het er dan in de praktijk uitziet, wordt snel aangevuld.

Waar staan we?

 • We hebben het concept van grote lijnen tot de middelgrote lijnen uitgewerkt en besproken met (plus)leerkrachten, ouders, onderwijsvernieuwers en kinderen. Zij zijn zeer enthousiast.
 • Voor de details is het schoolplan in concept af.
 • We spraken met de onderwijsinspectie over de kwaliteitseisen om als school erkend te worden (gaat ons lukken!).
 • We hebben 2 robot projecten gedaan met deze onderwijsvorm.
 • In ons team zitten leerkrachten met kennis van (hoog)begaafdheid, hooggevoeligheid, beelddenken en dyslexie.
 • De eerste leerlingen hebben zich al aangemeld.
 • We starten binnenkort met een crowdfunding actie.
 • Het belangrijkste wat we nu nodig hebben om daadwerkelijk de deuren te openen, is een pand in/nabij Utrecht Noord-Oost.

Kinderen aanmelden?

JA! Kinderen kunnen al aangemeld worden.

Meer aandacht voor de beelddenker, minder dyslexie

Voor de opleiding tot basisschooldirecteur deed ik een onderzoek naar dyslexie, dat bracht waardevolle inzichten voor leerlingen!

Creëer je mee?

Graag maken we deze school mogelijk met elkaar, want samen bereiken we véél meer! We staan open voor wensen, ideeën en praktische hulp van jullie als ouder, leerkracht of onderwijsvernieuwer om het onderwijsconcept en de schoolorganisatie aan te scherpen. Heb je input? Aarzel niet en mail naar: Info@SellaVie.nl.

Naar aanleiding van berichten op Facebook hebben al verschillende mensen zich gemeld om te helpen!